Doç. Dr. ALİ RIZA DİNÇER NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. ALİ RIZA DİNÇER

T: (0282) 250 2314

M adincer@nku.edu.tr

W adincer.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bölüm:Çevre Mühendisliği
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Öğrenim Yılları: 1995-1999
Tez: Enhancement of biological treatment of performance of saline wastewater by halophilic bacteria (1999)
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ / ÇEVRE BİLİMLERİ
2001-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE BİLİMLERİ
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su ve atıksu arıtma
Biyoteknoloji
Katı ve Tehlikeli Atıklar
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DİNÇER A. R., KARAKAYA N., GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., Removal of COD from oil recovery industry wastewater by the advanced oxidation processes (AOP) based on H2O2, Global NEST Journal, vol. 10, pp. 31-38, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. DİNÇER A. R., GÜNEŞ Y., KARAKAYA N., GÜNEŞ E., Comparison of activated carbon and bottom ash for removal of reactive dye from aqueous solution, Bioresource Technology, vol. 98, pp. 834-839, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
3. DİNÇER A. R., GÜNEŞ Y., KARAKAYA N., Coal Based bottom ash (CBBA) waste material as adsorbent for removal of textile dyestuffs from aqueous solution, Journal of Hazardous Materials, vol. 141, pp. 529-535, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ŞABUDAK T., Seren G., KAYKIOĞLU G., DİNÇER A. R., Determination of trace elements in soil and sunflower(Helianthus annuus L.) plant parts, Fresenius Environmental Bulletin, vol. 16, pp. 1274-1278, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. DİNÇER A. R., Kargı F., Salt inhibition kinetics in nitrification of synthetic saline wastewater, Enzyme and Microbial Technology, vol. 28, pp. 661-665, 2001.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. DİNÇER A. R., Kargı F., Performance of rotating biological disc system treating saline wastewater, Process Biochemistry, vol. 36, pp. 901-906, 2001.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. Kargı F., DİNÇER A. R., PALA A., Characterization and biological treatment of pickling industry wastewater, Bioprocess Engineering, vol. 23, pp. 371-374, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. DİNÇER A. R., Kargı F., Effect of operating parameters on performances of nitrification and denitrification processes, Bioprocess Engineering, vol. 23, pp. 75-80, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. DİNÇER A. R., Kargı F., Kinetics of sequential nitrification and denitrification processes, Enzyme and Microbial Technology, vol. 27, pp. 37-42, 2000.
Özgün Makale SCI-Expanded
10. DİNÇER A. R., Kargı F., Salt inhibition of nitrification and denitrification in saline wastewater, Environmental Technology, vol. 20, pp. 1147-1153, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded
11. Kargı F., DİNÇER A. R., Salt inhibition effects in biological treatment of saline wastewater in RBC, Journal of Environmental Engineering, vol. 125, pp. 966-971, 1999.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. Kargı F., DİNÇER A. R., Biological treatment of saline wastewater by fed batch operation, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 69, pp. 167-172, 1997.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. Kargı F., DİNÇER A. R., Effect of salt concentration on biological treatment of saline wastewater by fed batch operation, Enzyme and Microbial Technology, vol. 19, pp. 529-537, 1996.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. Kargı F., DİNÇER A. R., Enhancement of biological treatment performance of saline wastewater by halophilic bacteria, Bioprocess Engineering, vol. 15, pp. 51-58, 1996.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞABUDAK T., Gülay S., KAYKIOĞLU G., DİNÇER A. R., Determination of copper, zinc and lead contents in sunflower plants, Journal of Environmental Protection and Ecology, cilt 8, ss. 101-106, 2007.
Özgün Makale SCI-Expanded
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜNEŞ E., GÜNEŞ Y., DİNÇER A. R., ÇİFÇİ D. İ., TUNÇAL T., Tekstil endüstrisi atıksu arıtma çamurlarında organik madde gideriminde Fenton, foto-Fenton ve ozonlama yöntemlerinin karşılaştırılması, 2nd InternaƟ onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017) (25.10.2017-27.10.2017).
Özet bildiri
2. DİNÇER A. R., Günbatar G., Laboratuvar Ölçekli bir Nanofiltrasyon Ünitesinde İşletme Parametrelerinin Süzüntü Miktarına Etkilerinin Araştırılması, XIII. Congress of Ecology and Environment with International Participation (12.09.2017-15.09.2017).
Özet bildiri
3. DİNÇER A. R., Uygun D., Saros Bay Coral Varieties and the Effects of Climate Change on Corals, 2nd International Conferance on Civil and Environmental Engineering (08.05.2017-10.05.2017).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Sabit Yataklı Bir Biyofilm Reaktöründe Endokrin Bozucu Bileşiklerin(Bisfenol A ve Oktil Fenol Etoksilat) Bileşiklerin Toksik Etkilerinin Araştırılması, BAP, Yürütücü, 22.06.2015-11.10.2016.
2. Ergene Havzası Arıtma Yönetim Planının Hazırlanması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 04.03.2015-04.03.2016.