Doç. Dr. ALİ RIZA DİNÇER NKUAVES

Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ / ÇEVRE BİLİMLERİ
2001-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ÇEVRE BİLİMLERİ
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Su ve atıksu arıtma
Biyoteknoloji
Katı ve Tehlikeli Atıklar
Ulusal Projeler
1. Sabit Yataklı Bir Biyofilm Reaktöründe Endokrin Bozucu Bileşiklerin(Bisfenol A ve Oktil Fenol Etoksilat) Bileşiklerin Toksik Etkilerinin Araştırılması, BAP, Yürütücü, 22.06.2015-11.10.2016.
2. Ergene Havzası Arıtma Yönetim Planının Hazırlanması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 04.03.2015-04.03.2016.
3. Mekanik Susuzlaştırılmış Endüstriyel Arıtma Çamurlarının Kuruma Potansiyellerinin İyileştirilmesi, Eş Zamanlı Kurutma ve Stabilizasyon Yöntemlerinin Araştırılması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.01.2014-01.01.2015.